Privacy en Algemene voorwaarden

Invullen van het contactformulier en/of bij deelname aan activiteiten van Schildertaal betekent dat je akkoord gaat met onderstaande privacybeleid en algemene voorwaarden.

Inhoud

 1. Toepassing
 2. Contact opnemen
 3. Het versturen van blogs
 4. Opslag
 5. Beveiliging
 6. Recht op inzage, wijziging, overdracht, klachten
 7. Verhindering schilderles/workshop
 8. Aansprakelijkheid
 9. Tarieven en betaling schilderles/workshop, kunst
 10. Privacy op de factuur Schildertaal

1. Toepassing

Dit privacybeleid en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening van Schildertaal. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Dit is verplicht door de wet AVG. Je leest hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Ook lees je algemene voorwaarden rond de diensten van Schildertaal.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Schildertaal – gegevens:

Wijnanda Heslinga

Oosterdwarslaan 8

3971AM

0651477161

KvKnr: 66641969

BTWnr.: NL001937883B17 (Schildertaal is sinds 1 jan 2020 vrijgesteld van BTW)

De dienstverlening van coach, kunstenaar (Wijnanda Heslinga) voor praktijk Schildertaal bestaat uit schilderles/schilderworkshops voor cursisten en het maken van kunst (vrij werk en voor opdrachtgever).

2. Contact opnemen

Via het contactformulier vraag je informatie en/of kunstkaarten aan. Om het gevraagde te kunnen geven wordt je mailadres gebruikt. Er wordt  alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en dienstomschrijving.

De gegevens blijven 2 jaar bewaard op de mailserver van Google (gmail).

3. Het versturen van blogs/nieuwsbrief

Schildertaal stuurt via e-mail blogs en nieuwsbrieven. Je kan je hiervoor aanmelden via de website. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de blog, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je  uitschrijven/mailadres wijzigen wanneer je maar wilt via de link onderaan de blogs of door een mail te sturen naar wijnanda.heslinga@gmail.com

4. Opslag

De e-mail van Schildertaal wordt gehost bij Google. Gegevens die jij achterlaat via contactformulier op de website van Schildertaal worden op de servers van Google en Plate Websites opgeslagen. De website en back-ups van de website worden bij Plate Websites gehost.

De website van Schildertaal verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Cookies

Schildertaal gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5 Beveiliging

Jouw bezoek aan de website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schildertaal privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.

6 Recht op inzage, wijziging, overdracht, klachten

Je hebt het recht om jouw gegevens die bij Schildertaal vastgelegd en bewaard worden, op te vragen/te wijzigen/over te laten dragen/te wissen/te stoppen. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Je hebt ook recht op het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schildertaal merkt niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Het gebruik maken van deze rechten kan via wijnanda.heslinga@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

7. Verhindering schilderles/workshop

Bij verhindering dient dit uiterlijk 24 uur voor de betreffende schilderles/workshop aan de coach meegedeeld te worden. Zonder tijdig bericht heeft coach het recht de les/workshop in rekening te brengen.

Indien de coach verhinderd is zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor de schilderles/ workshop, in kennis stellen. Bij overmacht kan de coach niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. de betreffende schilderles/workshop.

8. Aansprakelijkheid

Betreden van het atelier en deelname aan activiteiten van Schildertaal geschiedt geheel voor eigen risico. Schildertaal is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Schildertaal niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

9. Tarieven en betaling schilderles/workshop, kunst

Cursist/koper betaalt voor geleverde diensten (coaching schilderles/workshop, kunst) per bank/giro. De tarieven staan op de website vermeld per geleverde dienst. Inschrijven kan via mail. Je ontvangt dan nadere informatie en betaalgegevens per mail of app. Na ontvangst betaling is je workshop gereserveerd of kan je meedoen bij de lessen bij behaald minimum aantal deelnemers (bij onvoldoende deelnemers krijg je je geld terug). Deelname op volgorde van betalingsontvangst. Gemiste lessen kunnen niet vergoed worden.

Kunstprijzen op de site per werk en bij opdracht in overleg.

10. Privacy op de factuur Schildertaal

Indien gewenst wordt een factuur wordt per mail verzonden naar je mailadres. Op de factuur staan de volgende verplichte gegevens:

 • je naam
 • je adres
 • datum van de schilderles/workshop/aankoop kunst
 • een korte omschrijving van schilderles/workshop/kunst
 • de kosten van schilderles/workshop/kunst

Almere, mei 2018 - aangepast  juni 2021 en Driebergen, juni 2022