Er is een oud verhaal over innerlijke strijd en 2 wolven. Een oude Cherokee-indiaan vertelt aan zijn kleinzoon over de strijd die zich binnenin mensen afspeelt. Hij zegt:

“Luister, in jou leven twee wolven. De ene wolf is zwart als de nacht, de ander wit als sneeuw. Deze twee wolven zijn voortdurend met elkaar in gevecht. De ene wolf staat voor al het kwade in de mens. Hij staat voor woede, afgunst, jaloezie, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, bedrog, valse trots, superioriteit en ego. De andere wolf staat voor al het goede in de mens. Hij staat voor vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en geloof.” De kleinzoon dacht er even over na en vroeg toen aan zijn grootvader: “Welke wolf wint er dan?” De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Diegene die jij voedt.”

Vrij zijn

Iemand vertelde me dit verhaal. En ik vond het zo aansprekend en herkenbaar! Ieder kent deze strijd. In de bijbel wordt deze strijd ook wel een gevecht tussen de oude en de nieuwe mens genoemd. Het is niet altijd makkelijk je gedachten en daden af te stemmen op het goede. Bijvoorbeeld: je wilt vriendelijk zijn maar tegelijk doe je wantrouwig; je wilt tevreden zijn maar bent afgunstig; je wilt iets doen maar angst weerhoudt je. Er klinkt een streng afkeurend, jezelf afkrakend stemmetje in je hoofd... en dat belemmert je te doen wat je eigenlijk wil. Je relaties lijden eronder. De zwarte wolf gaat soms huilend en klauwend tekeer. Je voelt je naar en je verlangt ernaar om vrij te zijn, te groeien en tot bloei te komen.

Welke wolf krijgt voeding van jou?

Soms heb je extra hulp nodig om inzicht te krijgen in jezelf en weer zelf te kiezen. Counseling geeft inzicht in je zelf, maakt je bewust van onbewuste processen en gedachtepatronen, je sterke en zwakke kanten. Het is belangrijk te weten wat je kracht is en waar je kracht vandaan mag halen als je zelf tekort schiet. Het leert je weer meer de regie te hebben over je gedachten, je ontdekt meer wie jij bent en waar jij naar verlangt. Je komt sterker in het leven te staan.

Opmerking:

Reacties op mijn blog zijn welkom via het contactformulier

Wijnanda Heslinga

Ik houd van mensen en hun verhalen. Ik loop graag een eindje mee op hun levenspad. Juist bij verlies van gezondheid of geliefde. Doel van counseling/coaching is: meer inzicht krijgen in je gedachten, gedrag, gevoel en weer sterker in je leven staan. Creativiteit kan hierbij helpend zijn.